Dzień otwarty


Chcesz poznać naszą ofertę ale nie jesteś zdecydowany co wybrać?

Przedstawimy Ci pełny zakres naszych usług.

Skorzystaj z siłowni, zajęć ruchowych oraz porady naszego Trenera Personalnego, który sprawi, że ćwiczenia na siłowni nie będą Ci już obce.

Skontaktuj się z doradcą klienta pod tel. +48 796 124 124 lub na maila cob@cob-fitness.pl

Dzień otwarty dotyczy wyłącznie klientów nie posiadających karty członkowskiej COB lub chcących powrócić do nas po rocznej przerwie.

Prosimy Cię o wypełnienie formularza kontaktowego. Wybierz usługi, z których chcesz skorzystać i zaproponuj nam termin.

Klauzula informacyjna

Informujemy, że dane osobowe zawarte przez Panią/Pana w zapytaniu będą przetwarzane przez Sebastiana Krupskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usługowo-Handlowy PELFORTH Sebastian Krupski z siedzibą w Szczyrku przy ul. Górskiej 66; NIP: 6340006453; REGON: 271816496 (Administratora), w celu rozpatrzenia zgłoszenia i odpowiedzi na nie.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony cel Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia zgłoszenia i odpowiedzi na nie. Konsekwencją niepodania danych będzie brak odpowiedzi.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych do wskazanego przez Panią/Pana administratora danych osobowych, na adres e-mail cob@cob-fitness.pl jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcą/odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie Administrator.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu.