AKADEMIA SQUASH


REGULAMIN - ZASADY

1. REGULARNOŚĆ TRENINGÓW
Treningi odbywają się 1 raz w tygodniu tj. w PON ,ŚR i CZW w godzinach:
18:00 - gr. początkująca
19:00 - gr. zaawansowana
Jeśli chcesz trenować więcej niż raz w tygodniu - zapisz się do 2 grup

2. MAŁE GRUPY
Grupa początkująca: MIN 4 osoby- MAX 6 osób
Grupa zaawansowana: MIN 4 osoby - MAX 8 osób (MAX 2 osoby na kort!)

3. MOŻLIWOŚĆ ODROBIENIA ZAJĘĆ
Masz prawo do odrobienia zajęć 1 raz w miesiącu w ramach dostępnych miejsc w innych grupach na tym samym poziomie.
Czas na odrobienie zajęć wynosi 14 dni.
Warunkiem możliwości odrobienia zajęć jest poinformowanie recepcji/trenera o braku uczestnictwie w treningu z min. 8h wyprzedzeniem.

4. DOŁĄCZ KIEDY CHCESZ
Jeśli w danej grupie wciąż są wolne miejsca możesz do niej dołączyć w każdym momencie !

5. BRAK DŁUGOTERMINOWYCH UMÓW
Możesz zrezygnować w każdej chwili zachowując miesięczny okres wypowiedzenia.

6. MOŻLIWOŚĆ ROTACJI W GRUPACH
Jeśli uznasz, że wybrany przez Ciebie poziom jest zbyt niski/wysoki możesz zmienić grupę w każdym momencie, zgodnie z dostępnością miejsc w harmonogramie.

7. PŁATNOŚCI
Warunkiem przystąpienia do Akademii jest:
- wykupienie karnetu ACADEMIA SQUASH na miesiąc (tj nie mniej niż 4h w miesiącu)
- Wykupić abonament może osoba posiadająca kartę członkowską oraz podpisaną deklarację stałej rezerwacji godzin treningowych. Opłata za kartę członkowską wynosi 15złotych i jest to opłata jednorazowa
- Płatności abonamentowych dokonywać można przelewem lub w recepcji klubu. Kwota abonamentu stanowi iloczyn liczby godzin i obowiązującej stawki.
- Stałą rezerwacje na następny miesiąc należy opłacić przed pierwszym treningiem danego miesiąca.

8. CENNIK
BEZ KARTY MULTISPORT / OK SYSTEM
Abonament 180 PLN/miesięcznie
- 4 treningi
- gwarancja ceny
- możliwość odrabiania zajęć
- możliwość rezygnacji z min. miesięcznym okresem wypowiedzenia

Z KARTĄ MULTISPORT / OK SYSTEM
Abonament 120 PLN/miesięcznie
- 4 treningi
- gwarancja ceny
- możliwość odrabiania zajęć
- możliwość rezygnacji z min. miesięcznym okresem wypowiedzenia